Kamis, 10 Juli 2014

Wanita Solehah: Keindahannya Dalam Islam

Wanita Solehah: Keindahannya Dalam Islam


DIBUKA bicara mukaddimah tajuk ini dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud:
“Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab: Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.”


Al-Maghari berkata: Surah ini termasuk dalam kategori Surah Madaniyyah dan mengandungi 12 ayat. Ia diturunkan selepas Surah al-Hujurat. Hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya:
 • Surah al-Talaq menceritakan tentang pergaulan yang baik dengan para isteri dan memenuhkan hak-hak mereka, manakala dalam surah ini pula menceritakan apa yang terjadi di antara mereka dengan Nabi s.a.w sebagai pengajaran kepada umatnya agar berhati-hati dalam urusan wanita, melayan mereka dengan lemah lembut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi s.a.w dan memberi nasihat dengan cara yang berkesan.
 • Kedua-dua surah ini dimulakan dengan seruan kepada Nabi s.a.w.
 • Surah yang terdahulu berkenaan dengan persengketaan para isteri, manakala surah ini pula membincangkan berkenaan dengan persengketaan isteri-isteri Nabi s.a.w. Disebutkan isteri Baginda secara khusus untuk menghormati kedudukan mereka.

Kesimpulan: Wahai isteri-isteri nabi! Jauhilah olehmu daripada menyakiti Rasulullah s.a.w dan berkomplot untuk menentang dan berbuat buruk terhadap Baginda. Ini kerana perbuatan ini boleh membangkitkan dadanya, sehingga ia akan menceraikan kamu semua dan Allah akan memberikan pengganti untuknya yang lebih baik daripada kamu dalam perkara agama, amalan soleh, ketakwaan dan mengatur urusan rumahtangga. Dia memberikan kepadanya sesetengah daripada isteri-isterinya itu yang masih lagi perawan dan sesetengahnya yang janda.

Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang wanita selain daripada talaq (perceraian), terutama bila isteri penggantinya lebih baik dari sebelumnya.

Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas r.a, yang berkata: Umar berkata, isteri-isteri Nabi s.a.w bersepakat untuk mogok terhadap Baginda. Lalu aku berkata: Mudah-mudahan jika Baginda telah menceraikan kamu, Allah akan memberi ganti untuk Baginda isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Lalu turunlah ayat ini.

Sebenarnya keindahan merupakan target utama manusia dan fitrah kepada sesiapa pun sukakan indah dan keindahan. Ini menyebabkan mereka begitu terpesona apabila mendapat apa-apa yang indah seperti barangan, kenderaan, harta benda, lebih-lebih lagi suami dan isteri yang ada nilai kecantikan dan ketampanan.

Indah Yang Hakiki
Sebenarnya keindahan bukan semata-mata dilihat dari segi lahiriah dan zahir semata-mata  tetapi lebih daripada itu memerlukan keindahan dalaman yang mewakili hati dan akhlak serta budi yang luhur apatah lagi dipasakkan dengan keimanan sejati. Inilah yang hakiki patut didambakan oleh kita semua kerana ia sudah pasti menatijahkan kebahagiaan hidup di dunia seterusnya berlangsungan hingga ke akhirat.


Indah Dalam Berumah Tangga
Sengaja penulis membuat fokus kepada rumah tangga agar realiti kehidupan sebenarnya yang ingin digapai oleh setiap pasangan bagi mendapatkan kebahagiaan dapat diraih.

Syeikh Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatu al-Aulad menyebut berkenaan dengan perkahwinan contoh dan hubungannya dengan pendidikan. Antara lain katanya: Perkahwinan terdiri dari tiga sudut, iaitu:
 • Perkahwinan adalah fitrah manusia.
 • Perkahwinan boleh membawa kebaikan kepada masyarakat.
 • Perkahwinan merupakan penelitian dan pemilihan.

Ketiga-tiga perkara di atas akan menjelaskan sejauh mana hubungan pendidikan dengan sifat tanggungjawab kelahiran zuriat. Begitu juga hubungan darah keturunan dengan anak serta memelihara keselamatan tubuh dan kelakuannya, perasaan kasih sayang kedua ibu bapa terhadapnya, kerjasama yang erat antara kedua-dua ibu bapanya dalam usaha mendidiknya, membetulkan segala penyelewengan dan membentuknya sebagai insan yang soleh untuk menghadapi kehidupan.

Keutamaan Wanita Solehah
Dinyatakan di sini beberapa nas daripada hadis berkenaan dengan kelebihan dan faedah bagi individu yang berkahwin dan mendapat isteri mahupun suami yang bersifat soleh dan solehah, antaranya:
Daripada Abdullah bin Amr r.a, katanya, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Dunia merupakan keseronokan yang bersifat sementara dan keseronokan yang paling baik di dunia ialah wanita yang solehah.” (Riwayat Muslim)
Daripada Ibn Abbas r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Empat perkara yang jika dikurniakan kepada seorang bererti, ia telah dikurniakan kebajikan di dunia dan akhirat: Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang sabar menerima cubaan dan isteri yang tidak ingin berbuat derhaka terhadap dirinya sendiri dan terhadap harta suaminya.” (Riwayat at-Tabrani)
Daripada Abu Amamah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Seseorang lelaki itu tidak akan mendapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah s.w.t lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, ia taat, jika suaminya melihat kepadanya, ia menyenangkannya, jika bersumpah, nescaya ia dapat membuktikannya dan jika ditinggalkan pergi oleh suaminya, ia menjaga diri dan menjaga hartanya.” (Riwayat Ibn Majah)
Daripada Abu Hatim al-Muzani r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi ini.” (Riwayat Tirmidzi)

Sepuluh Wasiat Untuk Puteri Umamah
Umamah telah mewasiatkan kepada puterinya yang akan berkahwin dengan al-Harith bin Amru. Katanya: Wahai puteriku! Ada sepuluh perkara yang inginku berikan pedoman kepadamu dan sebagai panduan untukmu dalam kehidupan berumahtangga:

 • Jalinkan hubungan dengan suami dengan penuh ketaatan. Perhatikan kesukaannya dan jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk daripadamu atau tercium sesuatu yang tidak enak daripadamu.
 • Sentiasalah membanggakan suamimu kerana ini akan membuatkannya bertambah kasih padamu.
 • Benarkanlah segala pendapat dan sikapnya (selagi tidak bertentangan dengan syariat) nescaya, dia akan bersikap lembut terhadapmu.
 • Uruskan rumah tangga dengan baik dan sempurna.
 • Sentiasalah memelihara diri, keluarga dan kehormatannya.
 • Simpanlah segala rahsianya dengan baik. Jangan sesekali kamu membantah suruhannya       kerana ini akan melukakan hatinya.
 • Jagalah waktu makan dan waktu istirehatnya kerana perut yang lapar akan membuatkan darah cepat naik. Tidur yang tidak cukup akan menimbulkan keletihan.
 • Jika dia sedang bergembira, janganlah kamu menunjukkan kesedihan. Kamu mesti pandai mengikut suasana hatinya.
 • Hiasilah dirimu selalu agar dia gembira apabila memandangmu.
 • Jadikanlah dirimu itu sebagai pembantu kepadanya, nescaya dia akan menjadi penolong pula kepadamu.”

Ciri-ciri Suami Soleh
Seorang pakar sakit jiwa mengatakan: “Menghormati isteri termasuk di dalam soal yang amat penting kerana seorang isteri merasa dirinya lemah atau dipandang lemah. Pada umumnya, kaum wanita mengamalkan pelajaran yang buruk hingga melekat pada sifat-sifatnya, seperti suka berdusta, tidak boleh dipercayai, nifaq (lain di mulut, lain di hati) dan sebagainya. Apabila kita tanamkan rasa menghargai diri di dalam jiwanya, kita menghormati keperibadiannya dan kita jaga kehormatannya. Kita dapat memperkuat keperibadiannya dan membuatnya sanggup menghadapi gelombang dahsyat yang mungkin akan dihadapi selama perjalanan hidupnya. Dengan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri dan dengan penghargaan yang kita berikan itu, ia akan dapat mengatasi kelemahan jiwanya sehingga ia tidak mudah diperdaya dan tidak mudah tergelincir ke dalam perbuatan yang rendah dan sia-sia.”

 • Mentaati Allah dan Rasul dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
 • Mendirikan rumah tangga semata-mata kerana Allah dan demi memenuhi tuntutan agama.
 • Melayani dan menasihati isteri dengan cara yang baik.
 • Menjaga hati dan perasaan isteri.
 • Sentiasa bertolak ansur dan selalu membantu isteri.
 • Tidak menyuruh sesuatu di luar kemampuan isteri.
 • Kuat kesabaran dan menghindari daripada menyakiti isteri, seperti memukul atau dengan perkara yang memudaratkan, yang tidak dibenarkan syariat.
 • Tidak mengeji isteri di hadapan orang lain ataupun memuji wanita lain di hadapan isteri.
 • Menerima kelemahan isteri dengan hati yang terbuka.
 • Mengelakkan daripada terlalu mengikut kemahuan isteri kerana ia akan menjejaskan imej dan prestasi sebagai ketua keluarga.
 • Memberi nafkah kepada ahli keluarganya dengan sedaya kemampuan.
 • Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang selesa.
 • Bertanggungjawab mendidik akhlak ahli keluarganya.
 • Sentiasa mengambil berat tentang keselamatan mereka.
 • Memberikan kasih sayang dan berkorban demi kebahagian bersama.

Seorang lelaki datang menemui al-Hasan bin Ali r.a meminta nasihat dan bertanyakan tentang lelaki yang bagaimanakah yang layak dikahwinkan dengan puterinya.

Ia berkata: “Anak perempuanku dipinang oleh beberapa orang lelaki, dengan siapakah yang sebaiknya aku mengahwinkannya?” al-Hasan menjawab: “Kahwinkanlah dia dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah, sebab kalau ia mencintai isterinya ia pasti menghormatinya, tetapi kalau tidak menyukainya ia pasti tidak akan berlaku zalim terhadapnya.”

6 komentar:

 1. PROMO BONUS DEPOSIT NEW MEMBER INDOKARTU

  Minimal Deposit!

  === 7 Permainan 1 USER ID ===
  JUDI KARTU ONLINE & AGEN POKER ONLINE
  INDOKARTU merupakan web judi poker online Indonesia resmi dan terlengkap dalam memberikan game judi online seperti poker online, domino online, bandar ceme online, blackjack online, Bahkan sebagai web Agen Poker Online uang asli yang menyediakan transaksi dari bank BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, memberikan deposit kecil yang sangat murah serta memberikan hadiah jackpot setiap harinya & bisa bermain dengan para pemain dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Main poker online terpercaya di IndoKartu

  http://www.indokartu.info/2018/07/24/cara-bermain-domino-qiu-qiu-online-indokartu/
  http://www.indokartu.info/2018/07/29/cara-bermain-super-ten-di-situs-terpercaya/
  http://www.indokartu.info/2018/07/30/tips-dan-trik-bermain-poker-online-di-situs-terpercaya/


  Ayo join sekarang di indokartu.net

  BalasHapus
 2. PROMO KHUSUS MEMBER BARU 15%

  DewaZeus merupakan bagian dari situs ZeusBola, yang merupakan mater mater taruhan judi bola, Casino, Poker, taruhan sabung ayam online S128, CF88 DewaPoker, Live Casino Dealer Resmi Lisensi Filipina Paling Terpercaya di Indonesia, hanya di bolazeus.biz.

  Sbg Agen Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola telah berkerja sama dgn perseroan Sbobet beroperasi di Asia yg dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh penaklukan Isle of Man pada beroperasi sbg juru taruhan latihan jasmani sedunia.

  https://dewazeus.site/deposit-via-pulsa/
  https://dewazeus.site/situs-agen-taruhan-poker-deposit-via-pulsa-2019/
  zeus188.net


  Ayo gabung sekarang di dewazeus.site

  BalasHapus
 3. DEPOSIT BISA VIA PULSA!

  Peserta Bandar Taruhan Judi Bola Sbobet Online Terpercaya dan terbaik yang sediakan jasa pelayanan buat awal akun permainan judi atau taruhan online pada anda di duta judi online yg bertingkat International, legal dan terpercaya hanya di poker pulsa.

  Juga Sebagai Delegasi Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola telah berkerja sama bersama maskapai Sbobet beroperasi di Asia yang dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh penguasaan Isle of Man buat beroperasi sebagai juru taruhan olahraga sedunia.


  https://bolazeus.site/2019/01/02/situs-poker-online-deposit-via-pulsa/
  https://bolazeus.site/2019/01/01/kelebihan-bermain-taruhan-online-deposit-via-pulsa/

  promo sabung ayam s128

  Daftar di Link Alternatif anti Internet Positif disini :
  livechat zeusbola
  alternatif zeusbola

  Ayo daftar sekarang di Zeusbola

  BalasHapus
 4. Zeusbola adalah situs bandar terpercaya dan terpopuler di asia hanya dengan deposit 25.000 kalian sudah bisa bermain semua games seperti : sportsbook, slot, poker, casino, tembak ikan dll

  Bisa Deposit dengan VIA PULSA / OVO / GOPAY / LINKAJA / DANA.

  Deposit & Withdraw tidak sulit dan sangat cepat.

  ♦♦BERAPAPUN KEMENANGAN ANDA AKAN DIBAYAR TUNTAS♦♦

  Untuk Info Selanjutnya:
  whatsapp : +6282277104607

  BalasHapus
 5. 7 Piggies Slot adalah sebuah permainan taruhan slot virtual terbaru yang dapat dimainkan via handphone dan product dari SBOBET di Bolavita.

  Tentunya BOLAVITA juga menyediakan berbagai macam bonus, salah satunya itu **BONUS ROLLINGAN PERMAINAN CASINO & SLOT ONLINE**
  - Bonus Rollingan untuk Live Casino dan Slot sebesar 0.5%
  - Promo bonus ini hanya berlaku untuk produk permainan Maxbet Casino, Casino 338a, WM Casino, SVenus (SV388), GD88 & Play1628
  - Bonus rollingan akan diberikan kepada para player Casino dan Slot, baik menang ataupun kalah
  - Untuk perhitungan bonus akan dihitung dari TO (Turnover) dalam seminggu (Senin-Minggu) dan akan dibagikan setiap Selasa

  Segera Daftar dan Mainkan Segera Juga!

  Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami via livechat ataupun :
  ✔ WA / TELEGRAM : +6281297392623

  BalasHapus
 6. BONUS ROLLINGAN PERMAINAN LIVE CASINO & SLOT SAMPAI DENGAN 1%
  - Bonus Rollingan Diberikan Kepada Pemain yang Aktif Bermain.
  - Bonus Rollingan Diberikan, Dengan Perhitungan Valid Bet x Bonus Rollingan ( 0.5 - 1% )

  - Perhitungan Bonus Dihitung Berdasarkan Level Pemain yaitu :
  • Regular Member = 0.5%
  • Silver Member = 0.6%
  • Gold Member = 0.7%
  • Platinum Member = 1%

  Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami via livechat ataupun :
  ✔ WA / TELEGRAM : +6281297392623

  BalasHapus